ב"ה. היום כ״ד באב ה׳תש״פ

ברכות לתלמידינו היקרים ובני משפחתם

בני משפחת "אור מנחם" מברכים ומתברכים, לרגל השמחה השרויה במעונם

יום הולדת - יום שמזלו גובר

שמחה בבית

מזל טוב להולדת האחין

לתלמידנו החביבים:  רבקה סנטקוב תחי' – כיתה ד' מענדי סנטקוב תחי' – כיתה ג'  חברובסק, רוסי' ולבני משפחתן – להולדת האחין/הנכד  – מזל – טוב 

אחל מזל טוב »

מזל טוב להולדת האחות

לתלמידותינו החביבים:  מוסיא מלמד תחי' – כיתה ו מרים מלמד תחי' – כיתה ד שיינא מלמד תחי' – כיתה ג חיים מלמד תחי' – כיתה

אחל מזל טוב »

מזל טוב להולדת האח

לתלמידינו החביבים: שמוליק קוזלובסקי שיחי' – כיתה ה שרי קוזלובסקי שיחי' – כיתה ג טיביליסי, גאורגי' ולבני משפחתם – להולדת האח/הבן שיחי'  מזל – טוב 

אחל מזל טוב »

מזל טוב להולדת האח

לתלמידותינו החביבות:  מושקא גורליק תחי' – כיתה ו' רבקה גורליק תחי' – כיתה ד'  נטע גורליק שיחי' – כיתה ו' חנה גורליק תחי' – כיתה

אחל מזל טוב »

יהיה רצון שתשרה השמחה תמיד במעונכם !