ב"ה. היום ט״ו במרחשון ה׳תש״פ

ברכות לתלמידינו היקרים ובני משפחתם

בני משפחת "אור מנחם" מברכים ומתברכים, לרגל השמחה השרויה במעונם

יום הולדת - יום שמזלו גובר

שמחה בבית

מזל טוב לנישואי האחות

לתלמידנו החביב:  מנחם מענדל זקלס שיחי' נובוסיבירסק, רוסי' ולבני משפחתו – לנישואי האחות/הבת תחי'  מזל – טוב       מזל – טוב שיהיה בית חסידי

אחל מזל טוב »

מזל טוב מזל טוב – שמחה במשפחה

לתלמידינו היקרים  חי'לע סילבערשטיין – כיתה ג' חיים סילבערשטיין – כיתה ב' יהודית סילבערשטיין – כיתה גן  צ'רניגוב, אוקראינה ולכל המשפחה להולדת אחותם / בתם

אחל מזל טוב »

מזל טוב להולדת האחות

לתלמידנו החביב: פאלי ברגמן שיחי' – כיתה ג ניזני נובוגרוד, רוסי' ולבני משפחתו – להולדת האחות/הבת תחי'  מזל – טוב       מזל – טוב

אחל מזל טוב »

יהיה רצון שתשרה השמחה תמיד במעונכם !