ב"ה. היום י״ב בתשרי ה׳תשפ״א

ברכות לתלמידינו היקרים ובני משפחתם

בני משפחת "אור מנחם" מברכים ומתברכים, לרגל השמחה השרויה במעונם

יום הולדת - יום שמזלו גובר

שמחה בבית

מזל טוב לשידוכי האח

לתלמידינו החביבים:  רבקי בלוי תחי' – כיתה ג לוי בלוי תחי' – כיתה טרום א ספיר, ערבה ולבני משפחתם – לשידוכי האח/הבן תחי'  מזל –

אחל מזל טוב »

מזל טוב להכנסך למצוות

לתלמידתנו החביבה: חני ווגנר תחי' – כיתה ז' קראסנויארסק, רוסי' ולבני משפחתה – לרגל הכנסה לעול מצוות – מזל – טוב       מזל –

אחל מזל טוב »

מזל טוב להכנסך למצוות

לתלמידתנו החביבה: שיינדי ברגמן תחי' – כיתה ז' ניז'ני נובוגרוד, רוסי' ולבני משפחתה – לרגל הכנסה לעול מצוות – מזל – טוב       מזל

אחל מזל טוב »

מזל טוב להולדת האחין

לתלמידנו החביבים:  רבקה סנטקוב תחי' – כיתה ד' מענדי סנטקוב תחי' – כיתה ג'  חברובסק, רוסי' ולבני משפחתן – להולדת האחין/הנכד  – מזל – טוב 

אחל מזל טוב »

מזל טוב להכנס האח למצוות

לתלמידנו החביבים: דוד מונדשיין שיחי' – כיתה ה' מוטי מונדשיין שיחי' – כיתה ג' סימא מונדשיין תחי' – כיתה ב' שיינא מונדשיין תחי' – כיתה

אחל מזל טוב »

יהיה רצון שתשרה השמחה תמיד במעונכם !