ב"ה. היום כ״ד באב ה׳תש״פ

יום הולדת – יום שמזלו גובר

הת' שלום דובער שניאורסאהן שיחי' – רובנא, אוקראינה  – יט סיון.

כתיבת תגובה