ב"ה. היום כ״ד באב ה׳תש״פ

מזל טוב להולדת האחין

לתלמידנו החביבים:

 רבקה סנטקוב תחי' – כיתה ד'

מענדי סנטקוב תחי' – כיתה ג' 

חברובסק, רוסי'

ולבני משפחתן

– להולדת האחין/הנכד  –

מזל – טוב       מזל – טוב

שיזכו הוריו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים

להיות חי"ל לנח"ר אדמו"ר

כתיבת תגובה