ב"ה. היום י״ד במרחשון ה׳תשפ״א

מזל טוב לנישואי האח

לתלמידינו החביבים:

 ארי' גוטליב שיחי' – כיתה ו

מוסי גוטליב שיחי' – כיתה ו

ניקולייב, אוקראינה

ולבני משפחתם

– לנישואי האח/הבן לוי יצחק שיחי' 

מזל – טוב       מזל – טוב

שיהיה בית חסידי נאמן לעדי עד

לנח"ר אדמו"ר

כתיבת תגובה