ב"ה. היום י״ג בסיון ה׳תשפ״ד

אהרן קוסנביץ – כיתה ב

האיר את הסביבה:

ומקפיד להגיע לשיעורים בזמן

עלה והצלח!!!