ב"ה. היום י״ב בניסן ה׳תשפ״ד

שטערני גליצנשטיין – כיתה א

האירה את הכיתה:

בלמידה והשתתפות!

עלי והצליחי!!!