ב"ה. היום י״ב באדר א׳ ה׳תשפ״ד

שטערני גליצנשטיין – כיתה א

האירה את הכיתה:

חיות חסידית!

עלי והצליחי!!!