התקשרות - הקמפיין של כיתה ג'

"שליח הוא כאחד עם המשלח – והנה חסידים הם שלוחים של הרבי, . . ., וכשפועלים הרי מקושרים; ואז מקושרים בכל: הולך חסיד, אוכל חסיד, ישן חסיד". [היום יום ח אייר]

"ציור פני הרב"

ראיית פניו

כך נראה חסיד

לקיים הוראותיו

גם כך אפשר לכתוב פ.נ.

לעשות תמיד את מה שהרבי מצפה ממני, ותמיד בשמחה!

התקשרות בלימוד תורתו

אני נותן לרבי מתנה – ומחזק את ההתקשרות
עליך למלאות את כל השדות לפני שליחת המתנה

זמן שליחת הטופס: כ״א באדר א׳ ה׳תשפ״ד 8:59

נותני המתנות