חידה מס' 2

היא מלמדת אותנו איך אליו להתפלל

היא מלמדת אותנו מגדולתו ית' להתפעל

היא גורמת לנו לאהוב יהודי אחר

היא תורת החסידות שייסד רבינו הזקן

יודעים את התשובה? [מילה בת 3 אותיות]

לחצו על כפתור הפתח וכתבו את התשובה [אותיות בלבד בלי סימנים נוספים] אם היא נכונה תעברו לחדר הבא