חידה מס' 3

קחו את האות הראשונה מכל אחת מהתשובות [סה"כ 7 אותיות].

את שמו של מי שעלה בחודש אלול להתפלל על ישראל – תמחקו.

את השלוש מאות שנשארו – גם תורידו.

נשארנו עם ה___ הרם והנישא, עליו יושב 'המלך'

יודעים את התשובה? [מילה בת 3 אותיות]

לחצו על כפתור המפתח וכתבו את התשובה – במקום הסיסמה,  ואם היא נכונה תעברו לחדר הבא