חידה מס' 5

זיהיתם את הצורה שנוצרה מהברכה?

רמז: היא קשורה לשנה היוצאת.

כיתבו אותה, לא כמו שהיא בלוח,

אלא כמו שהיא על הפנים

והחליפו את הה' בא'

כדי שלשנה החדשה זה יתאים 

יודעים את התשובה? [ 2 אותיות]

לחצו על כפתור המפתח וכתבו את התשובה – במקום הסיסמה,  ואם היא נכונה תעברו לחדר הבא