ב"ה. היום כ״א באדר א׳ ה׳תשפ״ד

חי' מושקא רופו – כיתה ג

האירה את הסביבה:

 בהקפדה על הזמנים
והבאת כל הציוד הנדרש!

עלי והצליחי!!!