ב"ה. היום ט״ז באדר א׳ ה׳תשפ״ד

בסי מוסין – כיתה ג

האירה את הסביבה:

בתפילה ובהשתתפות בשיעור!

עלי והצליחי!!!