ב"ה. היום ט״ו בתמוז ה׳תשפ״ד

בסי מוסין – כיתה ג

האירה את הסביבה:

התנהגות בנימוס ובדרך ארץ!

עלי והצליחי!!!