ב"ה. היום י״ב באדר א׳ ה׳תשפ״ד

פייגי לייכטער – כיתה ג

האירה את הסביבה:

 באהבת ישראל לחברותיה!

עלי והצליחי!!!