ב"ה. היום ז׳ בתמוז ה׳תשפ״ד

זעליג חבבו – כיתה ה

האיר את הסביבה:

תפילה ומילוי מטלות בחיות!

עלה והצלח!!!