ב"ה. היום כ״א באדר א׳ ה׳תשפ״ד

נתן קמינצקי – כיתה ה

האיר את הסביבה:

בהקשבה והשתתפות ותפילה בחיות!

עלה והצלח!!!