ב"ה. היום כ״א באדר א׳ ה׳תשפ״ד

יוסי שניאורסון – כיתה ה

האיר את הסביבה:

מעורבות ופעלתנות בכיתה!

עלה והצלח!!!