ב"ה. היום י״ב באדר א׳ ה׳תשפ״ד

זלמן קירש – כיתה ז

האיר את הסביבה:

 בהקשבה והשתתפות בשיעורים, נימוס ודרך ארץ!

עלה והצלח!!!