ב"ה. היום ז׳ בכסלו ה׳תשפ״ג

שלום דובער ליין – כיתה א

האיר את הסביבה:

בהנהגה חסידית מתוך חיות וחום חסידי, השתתפות פעילה בשיעורים ועזרה לחברים!

עלה והצלח!!!

כתיבת תגובה