ב"ה. היום כ״א באדר א׳ ה׳תשפ״ד

חלי לואיס – כיתה ו

האירה את הסביבה:

ברגישות לזולת, בתפילה בחיות ובהתמדה בלימוד!

עלי והצלחי!!!