ב"ה. היום כ׳ באייר ה׳תשפ״ב

מוסי גורליק – כיתה ו

האירה את הסביבה:

בהתמדה בתפילה ובנוכחות, וברגישות לחברות!

עלי והצלחי!!!

כתיבת תגובה