ב"ה. היום ט״ו בכסלו ה׳תשפ״ד

מוסי גורליק – כיתה ו

האירה את הסביבה:

בהתמדה בתפילה ובנוכחות, וברגישות לחברות!

עלי והצלחי!!!