ב"ה. היום י״ז בסיון ה׳תשפ״ד

מוסי' מלמד – כיתה ו

האירה את הסביבה:

בהשתתפות ובהנהגה חסידית!

עלי והצלחי!!!