ב"ה. היום י״ז בסיון ה׳תשפ״ד

חלי לואיס – כיתה ו

האירה את הסביבה:

בנוכחות, בהשתתפות ובהווי החסידי!

עלי והצלחי!!!