ב"ה. היום כ״א באדר א׳ ה׳תשפ״ד

חלי לואיס – כיתה ו

האירה את הסביבה:

בנוכחות, בהשתתפות ובהווי החסידי!

עלי והצלחי!!!