ב"ה. היום כ״א באדר א׳ ה׳תשפ״ד

מענדי ליפש – כיתה א

האיר את הסביבה:

בהתנהגות למופת הקשבה השתתפות שמירה על הזמנים ותפילה בכוונה!

עלה והצלח!!!