ב"ה. היום ט״ו בתמוז ה׳תשפ״ד

מוסי גורליק – כיתה ו

האירה את הסביבה:

בהנהגה חסידית, בדרך ארץ ובנוכחות!

עלי והצלחי!!!