ב"ה. היום כ״א באייר ה׳תשפ״ד

זלמי רבינוביץ – כיתה ה

האיר את הסביבה:

בתפילה מילה במילה ובחיות מתוך הסידור!

עלה והצלח!!!