ב"ה. היום ט״ו בתמוז ה׳תשפ״ד

שמואל קמינצקי – כיתה ג

האיר את הסביבה:

בהשתתפות ערה בשיעורים, ותפילה ברצינות!

עלה והצלח!!!