ב"ה. היום ט״ז במרחשון ה׳תשפ״ב

מענדי לויטין – כיתה א

האיר את הסביבה:

מצטיין בהתנהגות חסידית דרך ארץ והקפדה על הזמנים.!

עלה והצלח!!!

כתיבת תגובה