ב"ה. היום י״ז בסיון ה׳תשפ״ד

מענדי לויטין – כיתה א

האיר את הסביבה:

מצטיין בהתנהגות חסידית דרך ארץ והקפדה על הזמנים.!

עלה והצלח!!!