ב"ה. היום כ״א באדר א׳ ה׳תשפ״ד

יעקב יצחק פישר – כיתה ו

האיר את הסביבה:

לימוד בשקידה והתמדה ותפילה ברצינות!

עלה והצלח!!!