ב"ה. היום כ״א באדר א׳ ה׳תשפ״ד

שימי בינשטוק – כיתה א

האיר את הסביבה:

הצטיין באהבת ישראל, תפילה בכוונה ולמידה למופת!

עלה והצלח!!!