ב"ה. היום י״ב באדר א׳ ה׳תשפ״ד

שמואל אלעזר וילהלם – כיתה ו

האיר את הסביבה:

לימוד בשקידה והתמדה ותפילה ברצינות!

עלה והצלח!!!