ב"ה. היום י״ב באדר א׳ ה׳תשפ״ד

דוד חיים למדן – כיתה א

האיר את הסביבה:

הצטיין בהתנהגות ובדרך ארץ ממלא משימות בחריצות רבה!

עלה והצלח!!!