ב"ה. היום ט׳ בניסן ה׳תשפ״ד

יהודה כסמין – כיתה א

האיר את הסביבה:

בעבודה יפה בכיתה ותפילה בכוונה!

עלה והצלח!!!