ב"ה. היום י״ג במרחשון ה׳תשפ״ב

מענדי לוויטין – כיתה א

האיר את הסביבה:

מקפיד על שמירת הזמנים.
מתפלל בכוונה מילה במילה ומתנהג בדרך ארץ!

עלה והצלח!!!

כתיבת תגובה