ב"ה. היום י״ד באייר ה׳תשפ״ד

מענדי לוויטין – כיתה א

האיר את הסביבה:

מקפיד על שמירת הזמנים.
מתפלל בכוונה מילה במילה ומתנהג בדרך ארץ!

עלה והצלח!!!