ב"ה. היום ט״ז בסיון ה׳תשפ״ד

נוטע גורליק – כיתה א

האיר את הסביבה:

בהתנהגות למופת, תפילה בכוונה, הקשבה והשתתפות.
והכנת שיעורי בית!

עלה והצלח!!!