ב"ה. היום ט״ז בסיון ה׳תשפ״ד

לוי מאיירס – כיתה א

האיר את הסביבה:

מצטיין בהתנהגות למופת דרך ארץ וחריצות!

עלה והצלח!!!