ב"ה. היום ז׳ בסיון ה׳תשפ״ד

כל תלמידי – כיתה א

האיר את הסביבה:

והצטיינו בהכנה הנפלאה שעשו לקראת י' שבט ובשינון המאמר!

עלה והצלח!!!