ב"ה. היום י״ב באדר א׳ ה׳תשפ״ד

חיים טהאלר – כיתה א

האיר את הסביבה:

 בהקשבה ובדרך ארץ.

עלה והצלח!!!