ב"ה. היום כ״ה בשבט ה׳תשפ״ב

ברכות לתלמידינו היקרים ובני משפחתם

בני משפחת "אור מנחם" מברכים ומתברכים, לרגל השמחה השרויה במעונם

יום הולדת - יום שמזלו גובר

שמחה בבית

מזל טוב להנחת תפילין

לתלמידינו החביב: שמוליק קוזלובסקי שיחי' – כיתה ז' טיביליסי, גאורגיה – לרגל התחלתו להניח תפילין – ברכה גם שלוחה לאחותו: שרה קוזלובסקי שיחי' – כיתה

אחל מזל טוב »

מזל טוב להנחת תפילין

לתלמידינו החביב: זמי ערנטרוי שיחי' – כיתה ו' זפרוז'ה, אוקראינה ולבני משפחתו – לרגל התחלתו להניח תפילין – מזל – טוב       מזל –

אחל מזל טוב »

יהיה רצון שתשרה השמחה תמיד במעונכם !