ב"ה. היום י׳ בניסן ה׳תשפ״ג

ברכות לתלמידינו היקרים ובני משפחתם

בני משפחת "אור מנחם" מברכים ומתברכים, לרגל השמחה השרויה במעונם

יום הולדת - יום שמזלו גובר

שמחה בבית

מזל טוב לשידוכי האח

לתלמידינו החביבים בני משפחת סגל:  דבורה לאה תחי' – כיתה ז שטערני תחי' – כיתה ד דובי שיחי' – כיתה ב פולטבה, אוקראינה ולבני משפחתם

אחל מזל טוב »

מזל טוב לשידוכי האחות

לתלמידתנו החביבה ממשפחת גוטליב: מוסי תחי' – כיתה ז ניקולייב, אוקראינה ולבני משפחתה – לשידוכי האחות/הבת תחי'  מזל – טוב       מזל – טוב

אחל מזל טוב »

מזל טוב ללידת האחות

לתלמידתנו החביבה: שיינא זעליקסון תחי' – כיתה ו' קריווי רוג, אוקראינה ולבני משפחתה – להולדת האחות/הבת  – מזל – טוב       מזל – טוב

אחל מזל טוב »

מזל טוב לשידוכי האחות

לתלמידותינו החביבות ממשפחת קורצוויל: עדינה  תחי' – כיתה ו יעל תחי' – כיתה ד' דנייפר, אוקראינה ולבני משפחתם – לשידוכי האחות/הבת תחי'  מזל – טוב 

אחל מזל טוב »

מזל טוב ללידת האח

לתלמידינו החביבים ממשפחת קוזלובסקי:  נאווה תחי' – כיתה ה  מענדי שיחי' – כיתה ב ולבני משפחתם – להולדת האח/הבן  – מזל – טוב     

אחל מזל טוב »

יהיה רצון שתשרה השמחה תמיד במעונכם !