ב"ה. היום י׳ בשבט ה׳תשפ״א

ברכות לתלמידינו היקרים ובני משפחתם

בני משפחת "אור מנחם" מברכים ומתברכים, לרגל השמחה השרויה במעונם

יום הולדת - יום שמזלו גובר

שמחה בבית

מזל טוב להולדת האח

לתלמידינו החביבים: מענדל גיטלר שיחי' – כיתה ג שמואל גיטלר שיחי' – כיתה ב דב גיטלר שיחי' – כיתה טרום א פרייבורג, גרמני' ולבני משפחתם

אחל מזל טוב »

מזל טוב לשידוכי האחות

לתלמידינו החביבים:  אשר קריצ'בסקי שיחי' – כיתה ה רישי קריצ'בסקי תחי' – כיתה ד' אופא, רוסי' ולבני משפחתם – לשידוכי האחות/הבת תחי'  מזל – טוב 

אחל מזל טוב »

מזל טוב להנחת תפילין

לתלמידנו החביב: שמואל סגל שיחי' – כיתה ג' חרקוב, אוקראינה ולבני משפחתו – לרגל התחלת הנחת תפילין של האח/הבן חיים שלום שיחי'  – מזל –

אחל מזל טוב »

מזל טוב לנישואי האח

לתלמידינו החביבים:  רבקי בלוי שיחי' – כיתה ג לוי בלוי שיחי' – כיתה טרום א ערבה, ארץ הקודש ולבני משפחתם – לנישואי האח/הבן מענדי שיחי' 

אחל מזל טוב »

מזל טוב להולדת האחין

לתלמידנו החביבים:  שייני ברגמן תחי' – כיתה ז' רפאל ברגמן תחי' – כיתה ד'  ניזני נובוגרוד, רוסי' ולבני משפחתם – להולדת האחין/הנכד  – מזל –

אחל מזל טוב »

יהיה רצון שתשרה השמחה תמיד במעונכם !