ב"ה. היום ט״ז בניסן ה׳תשפ״ד

ברכות לתלמידינו היקרים ובני משפחתם

בני משפחת "אור מנחם" מברכים ומתברכים, לרגל השמחה השרויה במעונם

יום הולדת - יום שמזלו גובר

שמחה בבית

מזל טוב לנישואי האח

לתלמידינו החביבים בני משפחת קוט:  בלומי תחי' – כיתה ט לוי שיחי' – כיתה ז שיינא תחי' – כיתה ג אלימלך שיחי' – כיתה א

אחל מזל טוב »

מזל טוב לנישואי האח

לתלמידותינו החביבות בנות משפחת הרטמן:  שטערנא תחי' – כיתה ח שיינא תחי' – כיתה ו אודסה, אוקראינה ולבני משפחתן – לנישואי האח/הבן תחי'  מזל –

אחל מזל טוב »

מזל טוב לנישואי האח

לתלמידינו החביבים בני משפחת קירש:  שיינא תחי' – כיתה ו ישראל שיחי' – כיתה ד לוי יצחק שיחי' – כיתה א צ'ליאבינסק, רוסיה ולבני משפחתם

אחל מזל טוב »

מזל טוב להולדת האחין

לתלמידנו החביבים ממשפחת קריצ'בסקי:  רישי תחי' – כיתה ז' שולם שיחי' – כיתה ד'  אופה, רוסי' ולבני משפחתם – להולדת האחין/הנכד  – מזל – טוב 

אחל מזל טוב »

מזל טוב לנישואי האחות

לתלמידינו החביבים ממשפחת מדר: יוסף שיחי' – כיתה ה שלמה יצחק שיחי' – כיתה א ולנסיה, ספרד ולבני משפחתם – לנישואי האחות/הבת תחי'  מזל –

אחל מזל טוב »

יהיה רצון שתשרה השמחה תמיד במעונכם !