ב"ה. היום ג׳ באייר ה׳תשפ״א

ברכות לתלמידינו היקרים ובני משפחתם

בני משפחת "אור מנחם" מברכים ומתברכים, לרגל השמחה השרויה במעונם

יום הולדת - יום שמזלו גובר

שמחה בבית

מזל טוב להנחת תפילין

לתלמידינו החביב: זעליג חבבו שיחי' – כיתה ז' ולאחותו, תלמידתינו היקרה חי' מושקא חבבו תחי' – כיתה ו' בוברויסק, בלרוס ולבני משפחתם – לרגל התחלתו

אחל מזל טוב »

מזל טוב להולדת האח

לתלמידינו החביבים בני משפחת שניאורסאהן: דודי שיחי' – כיתה ז שיינדי תחי' – כיתה ה יוסי שיחי' – כיתה ד שלום בער שיחי' – כיתה

אחל מזל טוב »

מזל טוב להולדת האח

לתלמידינו החביבים: מענדל גיטלר שיחי' – כיתה ג שמואל גיטלר שיחי' – כיתה ב דב גיטלר שיחי' – כיתה טרום א פרייבורג, גרמני' ולבני משפחתם

אחל מזל טוב »

מזל טוב לשידוכי האחות

לתלמידינו החביבים:  אשר קריצ'בסקי שיחי' – כיתה ה רישי קריצ'בסקי תחי' – כיתה ד' אופא, רוסי' ולבני משפחתם – לשידוכי האחות/הבת תחי'  מזל – טוב 

אחל מזל טוב »

מזל טוב להנחת תפילין

לתלמידנו החביב: שמואל סגל שיחי' – כיתה ג' חרקוב, אוקראינה ולבני משפחתו – לרגל התחלת הנחת תפילין של האח/הבן חיים שלום שיחי'  – מזל –

אחל מזל טוב »

יהיה רצון שתשרה השמחה תמיד במעונכם !