ב"ה. היום ט״ו בכסלו ה׳תשפ״ד

שרה קמינצקי – כיתה ז

האירה את הכיתה:

בשמירת הזמנים, תפילה כראוי,
למידה למופת ויחס מכבד למורות ולחברות!

עלי והצליחי!!!