ב"ה. היום י״ח באייר ה׳תשפ״ד

פייגי לייכטער – כיתה ו

האירה את הכיתה:

בעמידה בזמנים ובביצוע מטלות הכיתה!

עלי והצליחי!!!