ב"ה. היום ז׳ בסיון ה׳תשפ״ד

ריקי רייכמן – כיתה ו

האירה את הכיתה:

בשקידה, בהליכות ובדרך ארץ!

עלי והצליחי!!!