ב"ה. היום כ״א באדר א׳ ה׳תשפ״ד

תמק דודשוילי – כיתה ג

האירה את הכיתה:

בלמידה רצינית, הכנת שיעורי בית, התכוננות כראוי למבחן!

עלי והצליחי!!!