ב"ה. היום ג׳ באייר ה׳תשפ״א

טובי קופמן – כיתה ב

האירה את הכיתה:

הצטיינה בלמידה, השתתפה יפה, ועבדה כנדרש בכל עבודות הכיתה!

עלי והצליחי!!!

כתיבת תגובה