ב"ה. היום י״ז בסיון ה׳תשפ״ד

יהודית סילבערשטין – כיתה א

האירה את הכיתה:

בתפילה ובלמידה!

עלי והצליחי!!!