ב"ה. היום י״ב באדר א׳ ה׳תשפ״ד

חי' חיטריק – כיתה א

האירה את הכיתה:

בתפילה ובלמידה!

עלי והצליחי!!!