ב"ה. היום ז׳ בתמוז ה׳תשפ״ד

ט"ו אלול – 120 שנה להתייסדות תומכי תמימים

ביום המיוחד הזה, נהנו הילדים מתוכנית מיוחדת בכיתה.

בהתאם להוראתו של הרבי – לקשר את התלמידים עם תומכי תמימים, היום למדו הילדים בכיתה עם תמים מישיבת תומכי תמימים המרכזית בכפר חב"ד הת' שמעון הלוי וינפלד שיחי'.
התלמידים שמעו סיפור מרתק על הבעל שם טוב לקראת ח"י אלול – מצורף כאן. וכן למדו ועשו עבודות על הימים המיוחדים ימי חודש אלול.

כדי להשלים את הוראתו של הרבי, "ביקרו" התלמידים בישיבת תומכי תמימים. הם שמעו על המושג תמים וכן הכירו את הישיבה באמצעות מצגת יפה ועשירה שהמורה התמים הכין להם. – מצורף כאן.

יעזור ה' שיום זה יחזק בליבם את הרצון להיות תמימים – חיילי בית דוד נאמנים.

להתראות מחר