ב"ה. היום כ״ג בכסלו ה׳תשפ״ד

יום הולדת – יום שמזלו גובר

הת' יצחק אייזיק לויטנסקי שיחי' – סומי, אוקראינה – כ"ו אייר.