ב"ה. היום ט״ו בכסלו ה׳תשפ״ד

יום הולדת – יום שמזלו גובר

הת' שניאור זלמן קירש שיחי' – צ'ליבינסק, רוסיה – ו' ניסן.